Start 102de Internationale Arbeids Conferentie

Focus op groene economie, sociale dialoog en de nieuwe demografische context

Vandaag is de 102de Internationale Arbeidsconferentie van start gegaan te Genève. Dit is de jaarlijkse bijeenkomst van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), een gespecialiseerde instelling van de Verenigde Naties. Bijna 5000 vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en vakbonden uit 185 lidstaten bespreken er actuele arbeidskwesties in specifieke commissies. Een ervaren VBO-delegatie is ter plaatse en neemt actief deel aan de debatten. Vanaf vandaag kan je via deze site de debatten volgen en bieden we eigenzinnige reflecties op wat zich (niet) afspeelt…

Wat staat er op de agenda?

De commissie ‘duurzame ontwikkeling, waardig werk en groene jobs’ zal pogen milieu, economische en sociale doelstellingen via een duurzame economie met elkaar te verzoenen en werkelijkheid te maken. Deze algemene bespreking moet uitmonden in een globale strategie en concrete actieplannen.

Een tweede commissie buigt zich over tewerkstelling en sociale bescherming in het licht van de nieuwe demografische ontwikkelingen.

Met veel aandacht wordt ook uitgekeken naar de commissie over de toepassing van de normen, het controle mechanisme van de IAO. Hier worden elk jaar een reeks gevallen van niet-toepassing of inbreuken op de internationale normen besproken. Vorig jaar kon deze commissie voor het eerst in zijn geschiedenis geen ‘gevallen’ behandelen. Struikelblok was toen een vraag van de werkgevers om de status van de interpretaties van de deskundigen over het stakingsrecht in relatie tot Conventie 87 (syndicale vrijheid) te verduidelijken. Vraag is nu of het laatste ‘piket’ in deze procedurekwestie opgeruimd is. De recente toestanden in Bangladesh tonen aan dat een internationaal ‘toezicht’ absoluut noodzakelijk is.

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/media-centre/news/WCMS_215031/lang–en/index.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s