Zo was het vorig jaar…

101ste Internationale Arbeidsconferentie (30 mei-15 juni)

Top of flop?

De 101ste Internationale Arbeidsconferentie, het jaarlijkse ‘parlement’ van de Internationale Arbeidsorganisatie, eindigde op 15 juni met enkele hoogtepunten maar ook een serieuze bémol. In de eerste categorie: het aannemen van autonome aanbeveling en een resolutie over de sociale beschermingsvloer, een concept van universele basistoegang tot geneeskundige verzorging en een minimum aan inkomenszekerheid met een groeipad tot progressie. De algemene discussie over tewerkstelling van jongeren leidde tot een resolutie en ook het bezoek van Aung Sang Suu Kyi was een absoluut hoogtepunt. De vrijheidsstrijdster ontpopte zich tot ambassadeur voor het aantrekken van investeerders nu de IAO sancties tegen Myanmar voor een jaar zijn opgeheven. Heel wat minder positief ging het eraan toe in de Commissie van Normen. Voor het eerst sinds 1926 zijn er geen ‘gevallen’ van inbreuken op de normen zijn behandeld. Een vraag van de werkgevers om de status van de interpretaties van de Deskundigen over het stakingsrecht in relatie tot Conventie 87 (syndicale vrijheid), te verduidelijken, werd afgewezen. Hierdoor kon er finaal geen consensus bereikt worden over te behandelen gevallen.

De werkgeversgroep heeft op geen enkel ogenblik beoogd heeft het hele controlesysteem van de IAO onderuit te halen. Informeel overleg voorafgaand aan de volgende Raad van Bestuur moet nu een oplossing brengen opdat het belangrijke werk van de Commissie van de Normen hervat zou kunnen worden. We onthouden van de Conferentie vooral dat het concept van de sociale beschermingsvloer aan miljoenen kansen zal bieden op een waardig leven en waardig werk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s